اقتصاد براي همه
اقتصاد مال مردم , در خدمت مردم
Sunday, September 24, 2006
نقاب نهاد گرايي
نقاب نهاد گرايي

بعضي ها فکر مي کنند كه نهاد گرايي مخالف نظرياته اقتصادي جريان اصلي است. قبلا هم فکر کنم در وبلاگ اين بحث مطرح شده بود

مصاحبه دكتر غني نزاد در روزنامه دنياي اقتصاد در اين باره

روزبه هم قبلا نوشته بود
Wednesday, September 13, 2006
ربا و بازار سرمايه
ربا و بازار سرمايه

حامد مطلب جالبي در مورد بازار سرمايه در ايران نوشته بالا بريد پايين بييايد تا وقتي كه بازار سرمايه در ايران پيشرفت نکند و از وضع کنوني خلاصي ن?ابد رشد و توسعه اقتصادي افسانه است مشکله اصلي هم اقتصاد خوانده هاي ايران هستند كه نظراتشان نه تنها کمکي به فهم صحيح از بازار نكرده بلكه خود از عوامل نااکارايي بازار سرمايه بودن اگه خواستين يه نگاهي به مطالب زير بندازين
http://www.sharghnewspaper.com/850306/pdf/10.pdf
http://pmashayekh.blogspot.com/2005/12/blog-post_20.html#links
http://pmashayekh.blogspot.com/2005/12/blog-post_23.html#links
http://pmashayekh.blogspot.com/2006/04/blog-post_09.html#links

Sunday, August 13, 2006
End of free market in Steel market
1) Last week the new government ended the free market in steel which was established a few years back. The free metal market had ended the rent of steel merchants in Bazar but finally they got the rent back through the political lobby. As usual there was no serious objection from politicians or academic scholars. Please take a look at the article by Mr. Janansefat in Donyaye eqtesad.

2) Do not miss the interview with Prof. Milton Friedman in Donyaye eqtesad. Thanks to Dr. Khayrkhahan who has translated his book to Farsi (Freedom of choice). Also take a look at his interview with Charlie Rose.

3) Because of the problems with Farsi editor I switch to English for a while.
Wednesday, August 09, 2006
سرمقاله نو?س پرت دن?ا? اقتصاد
سرمقاله نو?س پرت دن?ا? اقتصاد

سرمقاله نو?س پرت دن?ا? اقتصاد

وقت کرد?ن سرمقاله دن?ا? اقتصاد نوشته پو?ا چبل عامل? را بخوان?د. نامبرده از پد?ده ها? فارغ التحص?ل دانشگده ها? اقتصاد ا?ران است. طبق معمول ?ه چ?زا?? از فلسفه خونده که سع? م?کند با کمک آن ضعفها? پا?ه ا? در فهم اقتصاد را جبران کنه. مهد? ا?ج? و ام?ر لعل? هم از هم?ن قماش هستند که متاسفانه در مطبوعات حضور دارند. ام?دوارم شغل ابرومند بهتر? پ?دا کنند و ب?شتر از ا?ن با نوشته هاشون به اندک باور عموم? از اقتصاد که لازمه پ?شرفت کشور هست ب?شتر آس?ب نزنند.

.Friday, June 30, 2006
شعارزدگي استاد اقتصاد
شعارزدگي استاد اقتصاد

به سرمقاله روزنامه سرمايه كه توسط دكتر ابراهيم رزاقي نوشته شده يه نگاه بندازين. متاسفانه كم نيستند اساتيدي كه در ايران جايگاه تدريس اقتصاد دارند ولي حرفهايشان چيزي جز شعارهاي عوام پسند بي فايده نيست. بقول حامد اينان انشانويسان خوبي هستند. به بعضي از جملات وي توجه كنيد:

بزرگ‌ترين موانع تحقق توسعهء صنعتي ايران، دو عامل فساد و دلالي است. اگر ما در سياست‌هاي خود بازنگري نكنيم دچار فروپاشي اقتصادي خواهيم شد
از يك استاد اقتصاد انتظار ميرود كه بفرمايد اين بازنگري سياستها چيست؟

اگر سياست‌هاي درستي را در پيش بگيريم، ...
چه سياستهايي؟

در جامعهء ما بايد حقوق انسان به رسميت شناخته شود، شغل داشته باشد و بيكار نباشد.
چه كار كنيم تا همه شغل داشته باشند؟

اينا رو نوشتم كه اينو بگم: گرفتاري بزرگ كشورمان ضعف بزرگ علمي اقتصادخوانده هاشه. استادي كه قاعدتا بايد شاگرداني تحويل جامعه بده كه روي مسائل اقتصادي فكر كنند و راهكار ارائه دهند, تو حرفاش اثري از تجزيه و تحليل اقتصادي ديده نميشه.
Thursday, June 29, 2006
اقتصاد فوتبال
اقتصاد فوتبال

بعد از بازگشت تيم ملي كشورمان از جام جهاني, تحليل هاي مختلفي براي عدم موفقيت مورد انتظار, از سوي رسانه ها ارائه شده است و بي شك اكثر صاحب نظران بر بالا رفتن كيفيت باشگاههاي فوتبال بعنوان پيش شرط موفقيت هاي آتي فوتبال كشورمان متفق القول بوده اند.

ولي سوال اصلي اين است كه چرا باشگاههاي فوتبال در ايران داراي ثبات نيستند؟ دو تيم پرطرفدار پايتخت همواره در تنشهاي مالي هستند و همانند ديگر تيمها چشم به كمكهاي دولتي دارند و اندك تيم هاي با پشتوانه بخش خصوصي نيز بسختي از پس هزينه ها بر مي آيند. اين در حاليست كه باشگاههاي فوتبال در دنيا از زمره بنگاههاي سودده هستند. باشگاه منچستر يونايتد در سال گذشته ميلادي نزديك سيصد مليون دلار درآمد خالص داشته و مجموع درآمد بيست باشكاه اول اروپا در سال گذشته ميلادي بالغ بر سه ميليارد دلار بوده است. اگر نگاهي به درآمد اين باشگاهها بندازيد متوجه خواهيد شد كه منبع اصلي درآمد اين باشكاهها بر دريافت حق پخش تلويزيوني و فروش اجناس با آرم باشكاه بوده است. متاسفانه بدليل عدم رعايت حق بازركاني نام باشكاهها در ايران , امكان كسب درامد از اين راه وجود ندارد. باشگاههاي فوتبال با پشتوانه طرفداران بي شمار خود ميتوانند منبع خوبي براي كسب درامد تبليغاتي باشند. شبكه هاي تلويزيوني با توجه به حضور بينندكان پرشمار بازي هاي باشكاهها ميتوانند از فروش تبليغات قبل و بعد بازي درامد زيادي كسب كنند. دادن حق قانوني به باشگاهها براي داشتن اعطاي مجوز پخش تلويزوني بازي هاي آنها باعث شده است كه از شبكه هاي تلويزيوني بابت پخش بازيهايشان پول هنگفتي طلب كنند كه سهم عمده درامدهاي آنها را تشكيل ميدهد. وجود كانالهاي تلويزيوني متعدد باعث رقابت بين آنها براي بدست آوردن حق پخش بازي هاي ميگردد. مسلما تيمهاي پرطرفدار از حق پخش بالاتري نيز برخوردار ميشوند چراكه ميتوانند بينندكان بيشتري را پاي تلويزيون بكشانند كه باعث بالارفتن قيمت درخواستي شيكه هاي تلويزيوني از شركتهاي تحاري براي پخش آگهي هاي آنها ميشود. از طرف ديگر باشگاهها با علم به اينكه بهتر بازي كردن تيمشان باعث افزايش بينندگان آن و بالنتيجه بباعث بالا رفتن درامدهايشان ميگردد انكيزه خواهند داشت كه براي بهتر شدن وضعيت تيمشان سرمايه گذاري لازم را انجام دهند.

متاسفانه بعلت انحصاري بودن شبكه تلويزوني در ايران و برسميت نشناختن حق قانوني باشكاهها براي اجازه پخش بازيها باعث شده است كه باشگاهداري در ايران فاقد درامد باشد و بجاي اتكا به درامد قانوني و با ثبات حق پخش تلويزيوني چشمشان به دريافت كمكهاي نامطمئن دولتي باشد. در اين شرايط با توجه به نامعلوم بودن كمكهاي اعطايي دولتي در آينده, امكان برنامه ريزي و بلندمدت نگري در سرمايه گذاري در باشگاهها از بين ميرود. راه برون رفت اين مشكل و كمك به رشد و توسعه باشگاهداري در ايران در برسميت شناختن حق آنها براي پخش تلويزوني آنهاست. امكان تاسيس شبكه هاي تلويزيوني خصوصي صرفا ورزشي ميتواند بعنوان راهكاري درازمدت براي كمك به صنعت باشكاهداري باشد. در كوتاه مدت نيز با توجه به حضور انحصاري صداوسيما , دخالت دولت لارم است تا از راه قانونمند كردن تعلق درامدهاي تبليغاتي به هنگام انجام بازيها به باشكاهها, بخش خصوصي با پشتوانه درامدي پايدار به ادامه حيات خود مطمئن شده و باشگاههاي فوتبال از لحاظ كمي و كيفي توسعه يابند.
چاپ شده در شرق-